O SPOLOČNOSTI


Spoločnosť servis REALITY s.r.o. rozbehla svoju činnosť v roku 2009 s dvoma hlavnými cieľmi:

  - realizácia investičných projektov v oblastí rekonštrukcií a obnovy nehnuteľností a bytových domov (klikni referencie)

  - poskytnúť komplexné privátne služby a poradenskú činnosť vlastnej klientele pri sprostredkovaní a realizácii predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností.

K napĺňaniu vyššie uvedených cieľov nás odštartovala snaha vyhovieť mnohým žiadostiam a potrebám našich spokojných zákazníkov, spolupracovníkov ako aj priateľov pri riešení problémov v predmetných oblastiach.

Medzičasom spoločnosť servis REALITY s.r.o. úspešne realizovala viaceré projekty kompletných rekonštrukcií bytových domov ako napr. „ Nadstavba bytového domu a prístavba výťahu, Jesenná 20, Košice“ a „Nadstavba bytového domu a prístavba výťahu, Pasteurova 5, Košice“ ktorých súčasťou bola výstavba nových bytových jednotiek.
(klikni 'O PROJEKTOCH')
Práve na tejto adrese sa vedenie spoločnosti kvôli dobrej polohe rozhodlo umiestniť sídlo spoločnosti, kde v novozriadených priestoroch budú naši pracovníci poskytovať komplexné služby v oblasti realít.
Napriek množstvu realitných kancelárií na trhu naši dlhoroční zákazníci nemusia mať obavy, či pri výbere realitnej kancelárie budú mať viac, alebo menej šťastia. Či im bude poskytnutý nielen dostatočný komfort pri rozhodovaní a následnej realizácií kúpy, predaja
či prenájmu nehnuteľností, ale či aj serióznosť bude na prvom mieste.

Pre zabezpečenie najvyššej kvality a rozsahu služieb našim zákazníkom spoločnosť servis REALITY s.r.o. nekompromisne presadzuje, aby ju tvorili a s ňou spolupracovali len ľudia, ktorých dlhoročné skúsenosti v oblasti poskytovania komplexných realitných i finančných služieb, odborné, komunikačné, ale najmä morálne schopnosti spĺňajú i tie najnáročnejšie kritéria.

Oni sú našou výkladnou skriňou našej spoločnosti,
oni tvoria jej hodnoty tak,
aby našou najlepšou vizitkou i reklamou zároveň,
bol spokojný zákazník.


kolektiv pracovníkov
servis REALITY s.r.o.