O SPOLUPRÁCI


Spoločnosť servis REALITY s.r.o. ponúka zaujímavé možnosti spolupráce pri sprostredkovaní:

      - k ú p y
  - p r e d a j a
  - p r e n á j m u    nehnuteľností,

ďalej pri:

  - poskytnutí vhodného tipu kontaktu na realizáciu rekonštrukcií bytových
    domov, prípadne vstavby bytov, ktorý povedie k uzatvoreniu zmluvy o dielo

      - sprostredkovaní realizácie rekonštrukcie bytových domov,
    vstavby/nadstavby bytov do podkroví domov.


Dajte nám o sebe vedieť na mailovej adrese:

spolupraca@servisreality.sk,

kde nám zasielajte Vaše otázky, pripomienky, tipy a dohodnite si s nami

osobné stretnutie.